1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evropské strukturální fondy 2009 - 2014

Anotace:Účelem konference je vytvořit prostor pro hodnocení zkušeností z jedinečného období implementace projektů evropských strukturálních fondů v České republice.
Místo konání:Hotel Best Western, Husova 16, Brno
Datum konání:2.10.2014
Pořadatel:Masarykova univerzita

Podrobný popis:

Období 2009-2014 lze nejen na vysokých školách nazvat “dobou projektovou”. Strukturální fondy Evropské unie přinesly cestou Operačních programů (OP) do České republiky nebývalou příležitost investic do rozvoje a vytvoření potenciálu pro konkurenceschopnost. Zvláště pak ve vysokém školství prostřednictvím operačních programů OP VaVpI „Výzkum a vývoj pro inovace“ a OP VK „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ vznikla možnost vybudovat moderní infrastrukturu pro výzkum a vývoj či obnovit a dobudovat zázemí pro vzdělávání či modernizovat výuku a studijní programy. V neposlední řadě to byla také skutečná příležitost “investic do lidí” a do jejich rozvoje.

Ale jako každá mince, tak i OP mají dvě strany. Rubem evropských projektů je zejména nadměrná byrokracie, která doprovází jejich realizaci. Legislativně konfliktní pravidla implementace projektů, často nedomyšlená v jejich dopadu do praxe řízení institucí příjemců, pravidla v řadě případů nedostatečně provázaná na legislativní prostředí, nastavující “nadbytečnou” a často i účelem,  účinkem i efektem se míjející regulaci ze strany poskytovatele, časté změny pravidel, nadbytečné “detailizování” a analyzování, absolutistické či extrémní výklady obecných norem, nepřiměřená rizikovost rozhodování na straně příjemců s neúměrně vysokou pravděpodobností pochybení aj. – to jsou jen některé příklady. Ale:

Jaké jsou příčiny?
Jaké jsou hlavní důsledky v příkladech?
Jaká se našla řešení?
Jaká jsou poučení?

Hledání odpovědí na výše uvedené otázky, formulování doporučení a řešení pro následující programovací období jsou hlavním cílem této konference. Konference má dát prostor k tomu, aby zástupci příjemců na straně veřejných vysokých škol a ostatních příjemců, ale i zástupci poskytovatele (MŠMT) na straně druhé prezentovali svoje zkušenosti, představili svoje názory a zejména formulovali společně hlavní závěry jako doporučení pro nastavení budoucích pravidel pro implementaci evropských projektů v ČR.
 

Kdy a kde se konference bude konat?

Konference se bude konat ve čtvrtek 2. října 2014 v hotelu BEST WESTERN PREMIER International Brno.Více zde: http://www.konference-muni-sf2014.cz/
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load