1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Absorpční kapacita

Míra schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU.

Absorpční kapacita je ovlivněna:

  • administrativní kapacitou, tj. schopností řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU;
  • spolufinancováním, tj. schopností spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů;
  • zásobníkem projektů, tj. schopností připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, jež čekají na financování.

Adicionalita

Tzv. princip doplňkovosti s cílem zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí.

Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především doplňovat, nikoli nahrazovat národní zdroje.

Alokace

Objem finančních prostředků určený pro danou prioritní osu, oblast podpory či výzvu.

Alokací se dle kontextu rozumí též množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky nebo pro určitý operační program.

Aplikovaný výzkum

Experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených na budoucí využití v praxi.


Auditní orgán

Ústřední orgán státní správy odpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému.

Tento orgán je funkčně nezávislý na Řídicím orgánu a Platebním a certifikačním orgánu. Usnesením vlády č. 198 ze dne 22. února 2006 je výkonem funkce auditního orgánu pověřeno Ministerstvo financí. 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load