1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Sociální partneři

Zaměstnavatelé a zaměstnanci reprezentovaní většinou ve sdruženích (svazy podnikatelů nebo zaměstnavatelů a odbory zaměstnanců) na celonárodní, regionální a místní úrovni.


Speciální vzdělávací potřeba

Potřeba dítěte, žáka, studenta, který je osobou se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním (v OP VK rovněž sociokulturním) znevýhodněním.


Strukturální fondy

Strukturální fondy (SF) jsou nástroje k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie.

Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a  systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti.

Existují dva strukturální fondy:

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF).


 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load