1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Slovník

Vyhledávání dle písmen:
ABCDEFGHIJKMNOPRSTUVZ
Fulltext:

Udržitelnost projektu

Doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy či aktivity projektu.


Unit costs

Jednotkové náklady.

Nařízení o ESF č. 1081/2006 novelizované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009 zavádí možnost financování projektů na základě standardní stupnice jednotkových nákladů a možnost jednorázových grantů.

V případě paušálních nákladů vypočtených na základě standardní stupnice jednotkových nákladů je projekt financován na základě kvantifikovaných činností, výstupů nebo výsledků a na základě standardní stupnice jednotkových nákladů, kterou stanoví členský stát. Vzhledem k tomu, že se platby počítají na základě definovaných množství výstupů či realizovaných činností, musí příjemce prokázat, že uvedené činnosti nebo výstupy byly opravdu uskutečněny. Za těchto podmínek se výdaje, které byly vypočteny a proplaceny na základě standardní stupnice jednotkových nákladů, považují za prokázané výdaje stejně jako skutečné náklady doložené fakturami. 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load